Čiščenje z encimi

PROFESIONALNO ČIŠČENJE JE OSNOVA V POGOJIH VISOKE HIGIENE IN EDINO ZAGOTAVLJA VARNOST BOLNIKOV:

Vse postopke dezinfekcije, bodisi ročno ali s čistilno napravo, je potrebno opraviti šele po ustreznem ročnem čiščenju

Odstranimo in preprečimo razvoj BIOFILMA

Čiščenje z detergenti na osnovi poli-encimskih kompleksov za raztaplajanje in preprečevanje nastanka BIOFILMA .

Biofilm je skupek mikroorganizmov in njihovih zunajceličnih produktov kot vezni člen, ki je običajno pritrjen na podlago.

Pet ključnih dejstev o BIOFILMU:

  • V obliki biofilma obstaja od 90 do 99% bakterij.
  • Bakterije v biofilmu so do 1000-krat bolj odporne proti biocidom/razkužilom.
  • Večina biocidov se testira na prostih (planktonskih) bakterijah, ne pa tudi na biofilmih.
  • Biofilmi so vseprisotni in se pogosto razvijajo na medicinskih pripomočkih (instrumenti in intravenski katetri, endoskopi, čistilni/pralni sistemi za endoskope, dializni pripomočki itd.).
  • Če delovanje detergenta ni učinkovito proti matriki biofilma, se bakterijski biofilm upira visoki stopnji dezinfekcije.

Tržimo različna inovativna poli-encimska čistilna sredstva, za različne namene v humani medicini in veterini:

  • Čiščenje endoskopov in kirurških inštrumentov (dekontaminacija površin medicinskih pripomočkov)
  • Čiščenje dentalnih inštrumentov in vodnih sistemov
  • Čiščenje površin